zabytki gminne 054

AKT EREKCYJNY

sporządzony

 18 maja 2007 roku

W dniu dzisiejszym w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach odbyła się niezwykła uroczystość zasadzenia dębu papieskiego z Wadowic.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Jego wybór na głowę Kościoła wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie i na świecie. Za pontyfikatu Jana Pawła II nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność katolicką i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii. Pontyfikat ten charakteryzowało otwarcie na dialog ze światem, liczne pielgrzymki zagraniczne, mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii.

Inicjatorami dzisiejszego przedsięwzięcia byli:

proboszcz parafii p.w. Św. Wawrzyńca – ks. Stefan Balcarek,

wójt gminy Kochanowice – p. Ireneusz Czech,

dyrektor Zespołu Szkół – p. Lech Budzyński

dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Informacji – p. Małgorzata Derkowska. 

Dąb zasadzili uczniowie: Krzysztof Pyka, Dominik Zając i Aneta Tyrała.

18 maja 2007 roku został wmurowany niniejszy akt erekcyjny pod głazem, na którym wyryto napis o treści:

DĄB PAPIESKI Z WADOWIC

POSADZONO

KOCHANOWICE

18. 5. 2007

gotowe4_1-2

Uroczystość miała miejsce w obecności posłów, władz samorządowych powiatu lublinieckiego i gminy Kochanowice, radnych, przedstawicieli kuratorium, mieszkańców gminy oraz całej społeczności szkolnej.

Akt erygowania poprzedziła uroczysta msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Wawrzyńca. Mszy przewodniczył miejscowy proboszcz – ksiądz Stefan Balcarek. We mszy uczestniczyła społeczność szkolna ze sztandarem poświęconym patronowi Janowi Pawłowi II i mieszkańcy parafii.

Dzisiejsze wydarzenie jest upamiętnieniem nadania imienia Jana Pawła II naszemu gimnazjum. Fakt ten miał miejsce 14 listopada 2005 roku, zaś 3 kwietnia 2006 roku ordynariusz diecezji gliwickiej bp Jan Wieczorek poświęcił sztandar szkoły i dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy z wizerunkiem Ojca Świętego.

Na dzisiejszą uroczystość zostali zaproszeni: posłowie ziemi lublinieckiej – p. Andrzej Grzesik i p. Lucjan Karasiewicz, dyrektor delegatury kuratorium w Częstochowie – p. Urszula Bauer, wizytator – p. Teresa Jankowska, dyrektorzy szkół: p. Teresa Andryszczakp. Zdzisława Sałacińskap. Krystyna Anioł, wieloletnia polonistka szkoły w Kochanowicach, autorka książki pt. „Między prawdą a legendą” – p. Maria Hoffmann.

W uroczystości brali również udział wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół. Zespół Szkół liczy obecnie 381 uczniów. Jest w nim zatrudnionych 40 nauczycieli. Dyrektorem Zespołu Szkół jest p. Lech Budzyński, a jego zastępcy to: p. Joanna Grus – Blacha i p. Aleksandra Brol. 

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Kochanowice.

Wójtem gminy jest  p. Ireneusz Czech,

zastępcą wójta – p. Andrzej Domagała,

przewodniczącym Rady Gminy – p. Jerzy Pietrek.

 

Sponsorzy obecnej ceremonii:

p. Krzysztof Grzechac, 

p. Jerzy Szczurek, 

p. Marian Pisulski, 

p. Daniel Cierpioł, 

p. Ireneusz Prandzioch, 

p. Jacek Szpak,

p. Helena, Janusz Famułowie.

 

 

Wmurowanie niniejszego aktu potwierdzają swoimi podpisami 

 

Proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca      ks. Stefan Balcarek

Wójt Gminy Kochanowice                    p.Ireneusz Czech

Dyrektor ZS w Kochanowicach            p. Lech Budzyński

Dyrektor GCKiI w Kochanowicach       p.Małgorzata Derkowska

i zaproszeni goście: