Od 11 września 2017r.


PRZYWOZY

730   Droniowice- Harbułtowice

725  Jawornica- PKS              

od 7 35Lubockie- Ostrów-PKS

                                                                                               


ODWOZY

PONIEDZIAŁEK

1240 Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

1335 Jawornica- Lubockie- Ostrów

1430 Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

1525 Lubockie- Ostrów- Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

WTOREK

1240 Lubockie- Ostrów- Jawornica- Harbułtowice- Droniowice 

1335 Lubockie- Ostrów- Jawornica

1430  Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

1525Lubockie- Ostrów- Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

ŚRODA

1240Lubockie- Ostrów- Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

1335 Lubockie- Ostrów- Droniowice- Harbułtowice

1430 Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

1525 Lubockie- Ostrów- Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

CZWARTEK

1240 Jawornica- Harbułtowice- Droniowice 

1335 Lubockie- Ostrów

1430 Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

1525 Lubockie- Ostrów- Jawornica –Harbułtowice- Droniowice 

PIĄTEK

1145 Lubockie- Ostrów- Jawornica

1240Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

1335  Lubockie- Ostrów Jawornica

1430 Jawornica- Harbułtowice- Droniowice

1525 Lubockie-Ostrów- Jawornica- Harbułtowice- Droniowice