Kalendarz  Roku Szkolnego 2016/2017


KLIKNIJ —>  KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 <— KLIKNIJ

Dni wolne od zajęć edukacyjnych wynikające z kalendarza.
1. 4 września 2017 r. Rozpoczęcie roku szk. 2017/2018
2. 23 – 31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
3. 29 stycznia – 9 lutego 2018 r. Ferie zimowe
4.  29 marca – 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
6.  18 kwietnia 2018 r. Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna
7. 19 kwietnia 2018 r. Egzamin gimnazjalny – cz. matemat.- przyrodnicza
8. 20 kwietnia 2018 r. Egzamin gimnazjalny- język obcy
9.  22 czerwca 2018 r. Zakończenie roku szk. 2017/2018
Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 w myśl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w gimnazjum  ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  • 30, 31 października 2017 r.
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.
W dniach tych dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.