ZDJĘCIA

FILMY

ARCHIWUM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję…

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to,czym dzieli się z innymi.

 

Dziękuję wszystkim Tym, którzy przez jedenaście lat funkcjonowania kółka historycznego przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach współpracowali i uczestniczyli w jego działaniach. Dzisiaj wiem, że nie był bym tym, kim jestem bez osób, z którymi się zetknąłem.

Chciałbym wam za to wszystko podziękować, że jesteście, że byliście…

                                                                                                        


Mariusz Żymierski

 

„Z życia kółka historycznego”

Sprawozdanie z działalności kółka historycznego w ramach innowacji pedagogicznej
pt:, „Aby pozostał ślad – Edukacja Regionalna w Szkole ” w Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Kochanowicach w II półroczu roku szkolnego 2017/2018

Opracował: Mariusz Żymierski

Zajęcia kółka historycznego w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Kochanowicach odbywały się z podziałem na trzy grupy wiekowe – minimum trzy godziny tygodniowo. Na spotkaniach uczniowie realizowali projekt innowacji pedagogicznej pt:,
„Aby pozostał ślad – Edukacja Regionalna w Szkole II”. Podczas organizacji zajęć kółka historycznego uczniowie poszerzali swoje wiadomości z zakresu historii powszechnej oraz regionalnej. W/w zajęcia obejmowały także lekcje historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Do głównych celów realizowanych spotkań należało: 

 • Popularyzacja i podnoszenie atrakcyjności obszarów pod kątem turystyki Gminy Kochanowice. 
 • Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy praktycznej w wyniku uczestnictwa
  w warsztatach archeologii doświadczalnej, wycieczkach przyrodniczo-krajobrazowych. 
 • Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Gminy Kochanowice.
 • Ochrona i promocja zasobów historyczno-kulturowych Gminy Kochanowice poprzez rozwój turystyki pieszej, rowerowej oraz popularyzacje i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 
 • Organizacja na terenie szkoły i nie tylko przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym prelekcji, wykładów, prezentacji multimedialnych, konkursów historycznych, pokazów, które służą promocji małej ojczyzny oraz umacnianiu jego tożsamości kulturowej.
 • Wzbogacanie wiedzy uczniów na temat historii i kultury regionu jak
  i przeszłości życia swojej rodziny.
 • Rozpowszechnianie wartości kulturowych i historycznych Gminy Kochanowice.

Przykłady podjętych działań kółka historycznego w ramach innowacji pedagogicznej
pt:,
„Edukacja Regionalna w Szkole II” w II półroczu roku szkolnego 2017/2018:

 • Gromadzenie materiałów dotyczących historii okolic Kochanowic. Prace związane
  z projektem tablicy informacyjnej.
 • Prace związane z prowadzeniem kroniki kółka historycznego działającego przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach.
 • Opracowanie prezentacji multimedialnych i referatów dotyczących historii okolic Kochanowic.
 • Uporządkowywanie Kochanowickich mogił poległych za ojczyznę.
 • Organizacja warsztatów pt.: „ Powiat Lubliniecki – prasa XX wieku”.
 • W ramach zajęć z historii oraz wiedzy o społeczeństwie w klasach I – III gimnazjum sprawdzano postępy w osiągnięciach edukacyjnych. Głównym kryterium były wytyczne postępów w nauce zawarte w podstawach programowych w/w przedmiotów.
 • Szereg indywidualnych spotkań z uczniami, którzy gromadzili materiały do stworzenia projektu tablicy pamiątkowej dotyczącej historii Gminy Kochanowice.
 • Gromadzenie wraz z uczniami starych przedmiotów codziennego urzydku,  fotografii, świadectw dokumentujących różne wydarzenia z życia mieszkańców okolic Kochanowic.
 • Szereg spotkań z absolwentami szkoły, mieszkańcami dotyczącymi dziejów ich rodzin oraz historii małej ojczyzny.
 • Prelekcje dla uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach dotyczące sytuacji Gminy Kochanowic podczas okupacji niemieckiej na podstawie informacji zawartych w  kronice szkolnej.
 • Cykl ośmiu rajdów rowerowych na terenie gminy dotyczących „ Powstańców Śląskich okolic Kochanowic”. Zapoznanie z historią miejsc związanych z życiem powstańców. 
 • Organizacja na terenie szkoły happeningu pt:, „ Żołnierze Wyklęci”. Organizacja strefy kółka historycznego – prezentacje filmów, teledysków w ramach w/w akcji.

 • Happening na terenie szkoły pt: „ Imieniny Józef Piłsudskiego”. Organizacja ekspozycji dotyczącej biografii marszałka. Prezentacja multimedialna – „Józef Piłsudski a odzyskanie niepodległości przez Polskę”.

 • Dwa rajdy rowerowe do schronu polowego przy trasie Kochcice- Lubecko. Oczyszczanie otoczenia schronu z dzikiej roślinności, nieczystości. 

 • Cykl pięciu rajdów rowerowych na terenie gminy dotyczących montażu filmów dotyczących „Powstańców Śląskich okolic Kochanowic” (Piotr Włoszczyk, Jan Gambuś, Wilhelm Chrobok).

 • Cykl sześciu wyjść na cmentarz parafialny w Kochanowicach w celu porządkowania mogił poległych za ojczyznę. Sadzenie kwiatów przy mogile Jana Gambusia – Powstańca Śląskiego oraz przy mogile żołnierzy niemieckich. Wykonanie prac porządkowych przy miejscu straceń ludności polskiej podczas II wojny światowej na terenie Kochanowic.

 • Organizacja spotkania na terenie pałacu w Kochcicach z państwem Janem i Marią Andrzejewskimi. Przeprowadzenie wywiadu oraz nakręcenie ujęć do filmu odnoście Piotra Włoszczyka – Powstańca Śląskiego. 

 • Rajd rowerowy na cmentarz wojskowy w Lublińcu. Historia miejsca – montaż ujęć do filmu dotyczącego Powstańców Śląskich okolic Kochanowic”.

 • Happening na terenie szkoły pt: „Jan Gambuś – Powstaniec Śląski okolic Kochanowic”. Wykonanie ekspozycji przybliżającej uczniom życie lokalnego bohatera, który zginął podczas III Powstania Śląskiego w celu przyłączenia Śląska do Polski.  

 • Gromadzenie dokumentacji donośnie powstańców okolic Kochanowic celu przesłania jej na poczet Konkursu Instytutu Pamięci Narodowej „ Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenie Niepodległej”. Wykonano trzy filmy oraz zgromadzono dokumentacje z materiałami źródłowymi dotyczącą w/w konkursu, którą przesłano jako prace konkursowe.
 • Organizacja w ramach działalności kółka historycznego wycieczki szkolnej do Pragi. 

 • Organizacja „Strefy Kółka Historycznego” podczas „Dnia Otwartego Szkoły”. Prezentacja zdjęć z realizacji Innowacji pedagogicznej w ramach kółka, pt: „ Aby pozostał ślad – Edukacja historyczna w szkole”. Pokaz filmów z różnego rodzaju przedsięwzięć (rajdy rowerowe, wycieczki, warsztaty itp.) w ramach w/w programu. 

 • Prace związane z gromadzeniem materiałów do wykonania projektu tablicy dotyczącej „Historii szkolnictwa na terenie Kochanowic”.

 • Udział młodzieży w ramach kółka historycznego podczas festynu z okazji „25-lecia przedszkola w Kochanowicach. Organizacja „Wioski rycerskiej” (Warsztaty archeologii doświadczalnej dla przybyłych gości – garncarstwo, biżuteria z miedzi, pisanie gęsim piórem, łucznictwo, rzucanie podkowami do celu, podpłomyki, granie na bębnach, malowanie twarzy). 

 • Cykl rajdów popularyzujących m.in. ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne terenu Gminy Kochanowic. Przybliżenie młodzieży historii wytypowanych miejsc. Renowacja tabliczek „Dąb Kochan” przy drzewie posadzonym w wyniku organizacji wcześniejszych programów. Teren przy budynku szkoły Kochanowicach.

 „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – W PAMIĘĆ NASZYCH UCZNIÓW”

1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim był podobny do wielu innych ponurych dni w przenikniętej strachem i terrorem stalinowskiej Polsce. Pomiędzy godziną 20.00 a 20.45 strzałem  w tył głowy rozstrzelani zostali przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”…

1 marca obchodziliśmy na terenie Zespołu Szkół w Kochanowicach „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którzy po latach zapomnienia wrócił do szerokiej świadomości historycznej Polaków. Kim byli Żołnierze Wyklęci? Rotmistrz Witold Pilecki, major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, Danuta „Inka” Siedzikówna i inni? Uczniowie klasy III a gimnazjum działający pod opieką pana Mariusza Żymierskiego w ramach zajęć kółka historycznego przybliżyli w tym dniu całej społeczności szkolnej ich sylwetki. Za pomocą zorganizowanego happeningu na terenie szkoły, wyświetlanych filmów, wydanej gazetki -„Jednodniówki Historycznej” przypomnieli historię ich oporu i represje stosowane przez władzę ludową.

„Warsztaty rękodzieła ludowego wyroby z sianka okresu wielkanocnego”

To nie jedyna marcowa akcja przeprowadzona przez uczniów w ramach zadań kółka historycznego – projektu „Aby pozostał ślad – Edukacja Regionalna w Szkole”. Już tradycją stają się organizowane dla wszystkich uczniów „Warsztaty rękodzieła ludowego – wyroby z sianka okresu wielkanocnego”. 

Ozdoby wielkanocne wprowadzają klimat do naszych mieszkań, drobny akcent sprawia, że otoczenie wygląda inaczej niż zwykle. Szczególnie, jeśli nie jest to element kupiony, ale wykonany własnoręcznie, przez nasze pociechy. W tym roku młodzież wykonywała między innymi „kury z sianka”, które przysporzyły wiele uśmiechu na buziach wszystkich uczestników.

„Imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego”

Z uwagi na to, iż w tym roku kalendarzowym obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie w ramach działań kółka historycznego pod opieką pana Mariusza Żymierskiego podejmują szereg działań upamiętniających to wydarzenie. W II Rzeczypospolitej dniem szczególnym, był 19 marca. Co roku, jak kraj długi i szeroki tego dnia obchodzono „Imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego”. Uczennice klasy II b Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach przygotowały na terenie szkoły ekspozycję przybliżającą sylwetkę marszałka. Poprzez swoje działania starały się zainaugurować w naszej szkole 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. To ważne, aby świadomość tej niezwykłej rocznicy żyła już dziś w sercach nas wszystkich. 

Projekt z klasą – „Aby pozostał ślad – Edukacja Regionalna w Szkole”

Niecodziennym wydarzeniem okazało się zgłoszenie projektu „Aby pozostał ślad – Edukacja Regionalna w Szkole” realizowanym na terenie Zespołu szkół w Kochanowicach do ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą”. Był on organizowany przez wydawnictwo Nowa Era, w którym uczniowie ponad siedmiuset gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłaszali swoje pomysły na projekty edukacyjne i walczyli o zdobycie nagród. Laureaci konkursu „Projekt z klasą” poza nagrodami mogli uzyskać także szereg umiejętności kształtowanych w uczniach dzięki pracy metodą projektu. Tegoroczną edycję patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Nasza szkoła uzyskała certyfikat Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły. Ponadto, za inspirowanie uczniów do działań certyfikatem PROJEKTanta edukacji został uhonorowany inicjator projektu- pan Mariusz Żymierski.

Mariusz Żymierski

 


Sprawozdanie z działalności kółka historycznego w ramach innowacji pedagogicznej pt: „Aby pozostał ślad – Edukacja Regionalna w Szkole ” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Opracował: Mariusz Żymierski

Zajęcia kółka historycznego w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach odbywały się z podziałem na trzy grupy wiekowe – minimum trzy godziny tygodniowo. Na spotkaniach uczniowie realizowali projekt innowacji pedagogicznej pt:, „Aby pozostał ślad – Edukacja Regionalna w Szkole II”. Podczas organizacji zajęć kółka historycznego uczniowie poszerzali swoje wiadomości z zakresu historii powszechnej oraz regionalnej.

Przykłady podjętych działań w ramach innowacji pedagogicznej pt: „Edukacja Regionalna w Szkole II” w I półroczu roku szkolnego 2017/2018:

 • Gromadzenie materiałów dotyczących historii okolic Kochanowic. Prace związane
  z projektem tablicy informacyjnej.

 • Prace związane z prowadzeniem kroniki kółka historycznego działającego przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach.
 • Opracowanie prezentacji multimedialnych i referatów dotyczących historii okolic Kochanowic.
 • Współorganizacja Akademii z Okazji Odzyskania Niepodległości.
 • Zorganizowanie dla uczniów warsztatów pt.: „Rękodzieło ludowe – wyrabianie masła” na terenie szkoły.

 • Zorganizowanie dla uczniów warsztatów archeologii doświadczalnej pt.: „ Kultura łużycka w okolicach Kochanowic – naczynia z gliny wyrabiane na kole garncarskim.
 • Zorganizowanie dla uczniów warsztatów archeologii doświadczalnej pt.: „ Sfragistyka – historia pieczęci”.

 • Prace związane z gromadzeniem materiałów na temat gwary okolic Kochanowic.
 • Prace związane z nazewnictwem okolicznych terenów.
 • Organizacja warsztatów rękodzieła ludowego pt. „ Wyroby z sianka – Idą święta”.

 • Organizacja warsztatów rękodzieła ludowego pt.: „Świece z wosku pszczelego”.
 • Organizacja Happeningu pt.: „Idą święta” na terenie Kochanowic.

 • Współorganizacja na terenie szkoły kiermaszu pt. „ Idą święta – Ozdoby okresu Bożego Narodzenia”.

 • Organizacja wycieczki do Warszawy – Muzeum Historii Żydów Polskich / POLIN.

 • Organizacja „rajdu na rolkach do Chorzowa” – Skancen – Planetarium – Stadion Śląski.

 • Organizacja spotkania z panem Januszem Famuła – „Historia gospodarstwa rybnego państaw Famuła na terenie Kochanowic” – Zajęcia terenowe.
 • Organizacja na terenie przedszkola w Kochanowicach przedstawienia pt: ” Święty Mikołaj” oraz warsztatów archeologii doświadczalnej pt: „Pisane gęsim piórem”.

 • Organizacja rajdu rowerowego na trasie Kochanowice – Cieszowa – Kochanowice.

 • Organizacja rajdu rowerowego w okolice Kochanowic – „Tam gdzie straszy”. Historia obozu przejściowego.

 • Uporządkowywanie Kochanowickich mogił poległych za ojczyznę. „Kwiaty na mogiły” – złorzenie wieńców na kochanowickich mogiłach.

 • Organizacja warsztatów pt.: „ Powiat Lubliniecki – prasa XX wieku”.
 • Odnowa napisów na tablicy nagrobnej niemieckich żołnierzy na kochanowickim cmentarzu. 

 • Zorganizowanie dla uczniów warsztatów archeologii doświadczalnej pt.: „ Pisanie gęsim piórem”.

 

 • Organizacja rajdu pieszego w okolicach Kochanowic – „Poszukiwania źródła Potoku Kochanowickiego”.

 • Przygotowanie uczniów klasy III a gimnazjum do Próbnego Przedmiotowego Egzaminu Gimnazjalnego z historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Organizacja wakacji z historią „Na rowerze wzdłóż Bałtyku”; Rajd rowerowy na trasie Świnoujście – Hel.

 • Organizacja „Ferii Zimowych z Historią –   „Gmina Kochanowice po mojemu”.

 • Szereg indywidualnych spotkań z uczniami, którzy gromadzili materiały
  do stworzenia projektu tablicy pamiątkowej dotyczącej historii Gminy Kochanowice.
 • Gromadzenie wraz z uczniami starych przedmiotów codziennego urzydku,  fotografii, świadectw dokumentujących różne wydarzenia z życia mieszkańców okolic Kochanowic.
 • Szereg spotkań z absolwentami szkoły, mieszkańcami dotyczącymi dziejów ich rodzin oraz historii małej ojczyzny.

Wszystkich Świętych

Święto Zmarłych, Zaduszki to czas zadumy. To okres, kiedy wspominamy tych, którzy już odeszli. Porządkujemy groby naszych bliskich, zapalamy znicze, ustawiamy donice i wazony z kwiatami. 

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach porządkowali mogiły na terenie miejscowości. 

Porządkowanie miejsc pamięci na terenie Kochanowic w ramach działalności kółka historycznego od kilku lat należy do tradycji. Młodzi ludzie z wielkim zapałem i zaangażowaniem odnowili tablicę nagrobną na jednym z nagrobków, wyczyścili, pograbili liście, posprzątali wypalone znicze i stare kwiaty, nawieźli ziemi i wyrównali teren przy pomnikach oraz posadzili kwiaty, złożyli wieńce i zapalili znicze.

Mogiły te są świadectwem historii naszej miejscowości. Coroczne porządkowanie nagrobków jest za każdym razem okazją, by kolejne roczniki młodzieży uczyły się tolerancji i poznawały historię okolicy i związanych z nią ludzi. Ktoś kiedyś napisał:

Śmierć żołnierska jest święta

I wszelki nakaz nienawiści maże

Nieważne czy na dziejów szali

Wrogiem czy też przyjacielem byli

Jako żołnierze wzorowi

Na wieczną pamięć sobie zasłużyli

Składam serdeczne podziękowania rodzicom oraz grupie uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach, za ogromny wkład włożony w przygotowanie kochanowickich miejsc pamięci do uroczystości Wszystkich Świętych. Za pomoc w przeprowadzeniu niniejszej akcji dziękuję Urzędowi Gminy w Kochanowicach oraz Pani Małgorzacie Drynda, która zawsze służy pomocą. Cieszę się, że jako nauczyciel mogę towarzyszyć młodzieży w tak wspaniałych wydarzeniach.

 

Mariusz Żymierski

Tam gdzie straszy

W sobotnie październikowe popołudnie br. grupa młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach w ramach działań kółka historycznego udała się na niecodzienną wyprawę. Celem ekspedycji było odnalezienie pozostałości po budowie w czasie II wojny światowej obozu pracy dla Żydów na terenie Kochanowic.

Władze niemieckie najprawdopodobniej chciały w tej okolicy wybudować obiekty wojskowe. W 1941 roku zgromadzono materiały budowlane. Początkowo przy pracach angażowano ludność miejscową jak i z okolic Częstochowy. Teren pod budowę obozu przygotowano nieopodal dworca kolejowego, który to ogrodzono wysokim płotem.
Na betonowej wylewce stawiano drewniane baraki. W 1942 roku trafili tam pierwsi Żydzi. Jednak już jesienią tego roku wszelkie prace wstrzymano, a więźniów wywieziono.

Do naszych czasów pozostało niewiele. Jednak dzięki zainteresowaniu tą tematyką byłych uczniów kochanowickiej szkoły i ich chęcią dzielenia się wiedzą z innymi, wyjazd stał
się prawdziwą lekcją historii. Michał Maksajda oraz Marcin Styczyrz na podstawie zgromadzonych materiałów przybliżyli młodszym uczestnikom tajemnicę tego miejsca. Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom niecodziennej wyprawy.

Mariusz Żymierski

 

Aby pozostał ślad …

Po zeszłorocznych osiągnięciach uczniów ZS w Kochanowicach w ramach zajęć kółka historycznego (Wydanie książki przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy pt.: „Przewodnik po Gminie Kochanowice”. Wakacyjna ekspedycja „Na rowerze wzdłuż Bałtyku”), nadszedł czas na realizację kolejnego programu edukacyjnego.

Od września br. na terenie kochanowickie szkoły realizowana jest kolejna edycja zajęć pozalekcyjnych w ramach programu pt:, „Aby pozostał ślad – Edukacja regionalna w szkole”. Jak co roku zajęcia kółka historycznego cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Pierwszy wrześniowy rajd rowerowy do Cieszowej zgromadził prawie trzydziestu uczestników. 

Autorzy publikacji pt.: „Przewodnik po Gminie Kochanowic” sfinansowanej
przez Urząd Gminy w Kochanowicach.

Odbył się również wyjazd do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Młodzież w niecodzienny sposób, poruszając się na rolkach miała możliwość zapoznania się z historią tego miejsca w tym Planetarium Śląskiego. Wizyta na terenie zmodernizowanego Stadionu Śląskiego z pewnością także zapadnie uczniom w pamięci, ponieważ w tym roku minie 60 lat od niezapomnianego meczu z 1957 roku Polska – ZSRR, gdzie bramki strzelone reprezentacji Związku Radzieckiego przez Gerarda Cieślika miały wówczas nie tylko sportowy wymiar.

Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy wspierają działalność kółka historycznego i nie pozwalają, aby pomimo mijających lat zatraciła swój charakter.

Mariusz Żymierski

 

Pierwszy rajd rowerowy …

Od września br. na terenie kochanowickie szkoły realizowana jest kolejna edycja zajęć pozalekcyjnych w ramach programu pt:, „Aby pozostał ślad – Edukacja regionalna w szkole”. Podczas organizacji zajęć kółka historycznego uczniowie poszerzają swoje wiadomości z zakresu historii powszechnej oraz regionalnej. W/w zajęcia obejmują także lekcje historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Na trasie rajdu rowerowego z Kochanowic do Cieszowej

Pierwszy wrześniowy rajd rowerowy do Cieszowej zgromadził prawie trzydziestu uczestników. 

Kościół pw. św.Marcina w Cieszowej

Młodzież na terenie wioski miała możliwość zapoznania się z historią zbudowanego w 1751 roku drewnianego kościółka pod wezwaniem św. Marcina położonego na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Nieodzownym elementem było także wejście na znajdujący się w pobliżu wioski kirkut, z macewami pochodzącymi z XIX i XX wieku. 

Cieszowa – odpoczynek pod sobotniami

Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę podczas rajdu.

Mariusz Żymierski