ROK SZKOLNY 2013- 2014


29.04.2014 r.

Odbyła się wycieczka do Wadowic i Oświęcimia.

W dwa dni po kanonizacji Jana Pawła II młodzież z gimnazjum w Kochanowicach udała się na niecodzienny wyjazd do Wadowic – miasta narodzin Ojca Świętego, gdzie pod opieką przewodnika uczniowie zwiedzali Bazylikę Mniejszą Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, która jest ściśle związana z patronem szkoły. W tym właśnie kościele święty Jan Paweł II został ochrzczony, tu modlił się, służył do mszy św., przyjął sakrament bierzmowania i odprawił mszę prymicyjną. Na dłużej uczniowie zatrzymali się w Bazylice przed kaplicą błogosławionego Jana Pawła II, gdzie wieloletni sekretarz Kardynał Metropolita Krakowski abp. Stanisław Dziwisz umieścił złoty relikwiarz z papieskim herbem i relikwią. Relikwiarz zawiera krew Jana Pawła II, która została pobrana przez lekarzy do analiz 2 kwietnia 2005 r. Następnie młodzież udała się pod budynek byłego gimnazjum imienia księdza Marcina Wadowity, gdzie młody Karol Wojtyła od 1930 roku do 1938 uczęszczał. Było to gimnazjum męskie, ośmioklasowe z programem nauczania m.in. języków obcych: łacińskiego, greckiego, francuskiego, niemieckiego. Nasz patron egzamin dojrzałości w tym budynku zdał w maju 1938 roku z wynikiem ogólnym bardzo dobrym.

Tego samego też dnia uczniowie mieli możliwość poznania historii jednego z systemów totalitarnych, który Karol Wojtyła sam doświadczył w swoim życiu. Miejscem obok, którego nie można przejść obojętnie to Oświęcim. Tereny największego hitlerowskiego obozu zagłady są symbolem Holocaustu. Ogrom obszaru, prymitywne baraki więźniarskie, ruiny innych obiektów lub pozostałości po nich, kilometry obozowego ogrodzenia, drutu kolczastego i dróg w pełni oddają to, czego nie da się wyrazić słowami.

Bezmiar upodlenia, okrucieństwa i nieludzkiej zbrodni oraz specyficzną obozową architekturę, która podporządkowana była jednemu celowi – zagładzie ludzi. Na miejscu młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach miała też możliwość zobaczenia  siedemnastominutowego filmu dokumentalnego, przedstawiającego wyzwoleniu obozu.

Składam serdeczne podziękowania rodzicom, opiekunom oraz uczniom za możliwość zorganizowania wyjazdu.  Podziękowania składam także Radzie Rodziców za udzielenie dofinansowania.


19- 24.05.2014 r.

W dniach  19-24  maja 2014 r. w Zespole Szkół w Kochanowicach odbyła się szósta wizyta partnerska projektu Comenius realizowanego w szkole podstawowej w latach 2012-2014, zatytułowanego Welcoming Eurofood Fairies For A Healthier Eurogeneration. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół partnerskich z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Na czas wizyty uczniowie szkół partnerskich zostali przyjęci do rodzin naszych uczniów, gdzie mogli poznać kulturę, życie codzienne oraz kuchnię naszego kraju. Goście zwiedzili budynki naszej szkoły, uczestniczyli w zajęciach na poszczególnych etapach edukacyjnych, obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły w języku angielskim oraz zwiedzili Kraków i Wieliczkę, co sprawiło, że pobyt w naszym kraju na zawsze pozostanie w ich pamięci.

Dnia 22 maja na terenie Zespołu Szkół w Kochanowicach zorganizowano Dzień Otwarty Szkołypołączony z plenerowym EUROPARTY „Europa w Kochanowicach”. Tego dnia w godzinach przedpołudniowych w szkole obchodziliśmy Dzień Europejski, podczas którego nasi goście zwiedzili sale lekcyjne przekształcone przez uczniów w Małą Europę oraz obejrzeli przygotowane przez nich prezentacje. Po południu  natomiast cała lokalna społeczność mogła uczestniczyć w dniu otwartym szkoły.

Podczas uroczystości przybyli goście mogli zobaczyć występy artystyczne przygotowane przez uczniów przedszkola w Kochanowicach, uczniów naszej szkoły oraz uczniów szkół państw partnerskich. Zgromadzeni mogli także posłuchać koncertu orkiestry Young Band pod batutą Tomasza Dulskiego. Gwoździem programu był występ Zespołu Pieśni i Tańca „HALKA”.

Podczas trwania uroczystości można było także przyjrzeć się ginącym zawodom czy samodzielnie wskrzesić ogień w przygotowanej przez uczniów gimnazjum Wiosce Średniowiecznej. Ponadto przygotowano stoiska promocyjne krajów partnerskich, stoisko ze zdrową żywnością, z wyrobami z filcu i z biżuterią. Dla łasuchów przygotowano także kawiarenkę i stoisko gastronomiczne. Pogoda dopisała, nasi goście bawili się wyśmienicie, dzień można zaliczyć do udanych i tylko szkoda, że to już nasze ostatnie spotkanie projektowe… Przygoda z Comeniusem dobiega końca, ale nawiązane przyjaźnie, współpraca między szkołami, zdobyte doświadczenie na pewno zaowocują w przyszłości.


26.03.2014 r.

Zespół Szkół w Kochanowicach uzyskał tytuł Szkoły Odkrywców Talentów nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Tytuł ten świadczy, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.
Zobacz mapę Szkół Odkrywców Talentów.


13.11.2013 r.

W dniu 13 listopada, w godzinach popołudniowych na terenie Zespołu Szkół w Kochanowicach odbyła się konferencja dla nauczycieli szkoły w Kochanowicach, oraz zaproszonych gości ze szkół ościennych .

Tematem konferencji była wymiana doświadczeń dotycząca realizacji programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” w szkole w Kochanowicach oraz  realizacja programu „Cyfrowa szkoła”, realizowanego w Zespole Szkół w Lubecku. Gościem specjalnym konferencji był przedstawiciel Organu Prowadzącego pan Andrzej Domagała.

Spotkanie było bardzo owocne, ciekawe i służyło bliższemu poznaniu omawianych zagadnień przez wszystkich przybyłych. Konferencja zakończyła się merytoryczną dyskusją zebranych na temat zalet i wad stosowania wspomnianych programów w nauczaniu.


26.09.2013 r.

Dnia 26 września o godzinie 4.30 prawie pięćdziesięcioro uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach udało się na wycieczkę do Warszawy.

Pierwszy punkt programu stanowiła wizyta w Sejmie RP. Na miejscu na uczestników wycieczki czekał już przewodnik, który opowiedział o polskim parlamentaryźmie, zasadach funkcjonowania organów państwa.

Następnie do grupy dołączyła pani poseł Joanna Wiśniewska, która oprowadziła młodzież po gmachu sejmowym. Podczas przysłuchiwaniu się obradom pan wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński pozdrowił uczniów gimnazjum z Kochanowic, co można zobaczyć w materiałach archiwalnych i TV Sejm.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, uczniowie opuścili budynek Sejmu i udali się na spacer po parku w Łazienkach Królewskich. Po przejściu obok pomnika Fryderyka Chopina, uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Pałacu na Wyspie. Za pomocą audio przewodników uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się z historią letniej rezydencji ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Później przechodząc przez plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki uczniowie dotarli pod Zamek Królewski oraz Kolumnę Zygmunta, skąd już parę kroków na Rynek Starego Miasta. Następnie uczestnicy wycieczki przechodząc obok Grobu Nieznanego Żołnierza udali się na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki, aby podziwiać panoramę stolicy. W późnych godzinach popołudniowych młodzież pożegnała się z Warszawą i pełna wrażeń wróciła do Kochanowic.


20-22.09.2013 r.

W dniach 20 – 22.09.2013 r. odbył się obóz  socjoterapeutyczny w Pawełkach. Zaproszono do niego 23 uczniów zespołu szkół w Kochanowicach z klas V szkoły podstawowej do klasy III gimnazjum. Celem obozu było budowanie wśród uczestników jak największego poczucia własnej wartości, integracja w grupie, przekonanie się o własnych umiejętnościach, kształtowanie wytrwałości oraz identyfikacja własnych lęków oraz pokonywanie ich. Tak szeroko rozłożone cele obozu były możliwe do zrealizowania w grupie, w której uczestnicy mogli sobie nawzajem ufać, czuć się za siebie odpowiedzialni, chcieli sobie pomagać, ale także uświadamiali sobie zagrożenia i szukali silnej motywacji do stawianych sobie imperatywów.   Tak ambitne cele miały zostać osiągnięte specjalnym programem.

Pierwszym jego punktem była integracja całej grupy – każdy uczestnik poprzez przygotowane zabawy integracyjne włączył się w obóz, czując więź z koleżankami i kolegami. Po przyjeździe specjalistów z Krakowa, rozpoczęły się zajęcia wprowadzające do surwiwalu – każdy nauczył się rozpalać ognisko bez użycia zapałek czy zapalniczki, każdy nauczył się wiązać węzły bezpieczne, ósemkowe, płaskie i inne, potrzebne w różnych, ekstremalnych sytuacjach. Zapoznaliśmy się także z wieloma roślinami, które nas otaczają, a które często pomijamy, ignorujemy, a one świetnie nadają się do jedzenia ze względu na walory zdrowotne i smakowe. Samodzielnie przygotowywane posiłki oraz sprzątanie po nich w każdym dniu to kolejny element budujący wspólnotę, integrację, odpowiedzialność i współzależność. Po sprzątnięciu sali, terapeuci zaprosili do udziału w bloku profilaktycznym, polegającym na uświadamianiu zagrożeń, na identyfikowaniu własnych lęków oraz na sposobach kreatywnego przeciwdziałania im – służył temu wieczór filmowy.

Uczestnicy, zachęceni do nocnego spania, nie bardzo mieli na to ochotę, bo bardzo chcieli jeszcze z sobą przebywać, rozmawiać, żartować. Raczej późna godzina snu nie zwolniła nikogo z wczesnej pobudki, przygotowywania posiłku, szybkiego sprzątania  i wyjścia do lasu, gdzie zajęcia uczyły poruszania się po lesie po omacku pod kierownictwo kolegi. Kolejnym, pasjonującym i angażującym zajęciem było poruszanie się po lesie na skróty, po szlaku wyznaczonym azymutem, wskazywanym przez kompas. W trakcie takiego przechodzenia uczestnicy podzieleni na trzy grupy budowali z wyszukanego materiału (bez ścinania rosnących krzewów) szałasy. Jakże niezwykłe było obserwowanie młodzieży, która z takim zapałem, motywacją i pragnieniem odniesienia sukcesu włączyła się w ten niecodzienny trud – efekty częściowo można zaobserwować na zdjęciach.

W tym miejscu bardzo dziękuję dyrekcji za aprobatę nowatorskiego pomysłu na profilaktykę, Gminnej Komisji Profilaktyki, za włączenie obozu do Gminnego Programu Profilaktyki oraz za pomoc finansową, dyrektorowi i pracownikom schroniska w Pawełkach za wyjątkową przychylność oraz rodzicom, którzy wyrażając zgodę na udział dzieci w obozie mogą się przekonywać jaki ogromny potencjał istnieje w ich dzieciach i który dzięki obozowi został wyzwolony. Oby to zapoczątkowane dobro przechowywali w sobie, przekazywali w swoich rodzinach i środowiskach.


18.09.2013 r.

W dniu 18 września 2013 roku uczniowie klas I-szych gimnazjum Zespołu Szkół w Kochanowicach wzięli udział w warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacyjnym w Kalinie. Zajęcia zostały zorganizowane przez pracowników ZPKWŚ Lasy nad Górną Liswartą w związku z ogólnopolską akcją „Sprzątanie Świata”, która miała miejsce w dniach 20-22 września 2013 roku. Tegoroczna akcja propagowała unikanie tworzenia odpadów i zachęcała do ich selektywnej zbiórki. Uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć filmy edukacyjne związane z hasłem tegorocznej akcji, wzięli także udział w konkursach i zabawach ekologicznych, a dla zwycięzców przygotowano nagrody. Zajęcia te przypomniały nam, że ochrona przyrody i dbałość o stan środowiska, to nie przymus, lecz obowiązek, o którym zawsze musimy pamiętać.


9.09.2013 r.

Uczniowie klasy II gimnazjum w Kochanowicach w dniu 9 września 2013 roku wzięli udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez ZPKWŚ w Kalinie i Stowarzyszenie „Sopel”.

Zajęcia w ramach warsztatów „Człowieku młody poznaj świat przyrody”, prowadzone były na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Składały się z dwóch części: stacjonarnej i terenowej. Część stacjonarna odbyła się na terenie Ośrodka Edukacyjnego w Kalinie i dotyczyła ekosystemów leśnych i obszarów wodno-błotnych parku oraz wybranych gatunków zwierząt występujących na tym obszarze. Część terenowa, miała zaś miejsce w lesie w Olszynie i uczyła rozpoznawania wybranych gatunków roślin oraz obserwacji ptactwa wodnego. Uczniowie i opiekunowie dziękują organizatorom warsztatów za ciekawe prowadzenie zajęć terenowych oraz przygotowanie pomysłowych zadań, które uczniowie wykonywali na terenie Ośrodka Edukacyjnego.