Wakacyjna niespodzianka

Zespół Szkół w Kochanowicach przystąpił po raz drugi do  Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. W roku szkolnym 2016/2017 programem objęta była szkoła podstawowa naszego Zespołu Szkół. Natomiast od września 2017 roku z przyznanego wsparcia finansowego korzystać będą uczniowie gimnazjum.   Podobnie jak w poprzednich edycjach celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Realizowane wsparcie zakłada aktywny oraz cykliczny charakter realizowanych działań prowadzonych w szkole. Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Dzięki udziałowi w dwóch kolejnych edycjach programu szkole została przyznana łączna kwota 30 tysięcy złotych na zakup pomocy dydaktycznych, organizację warsztatów, szkoleń, wycieczek i konkursów dla uczniów. Należy podkreślić, że znaleźliśmy się w gronie siedmiu gimnazjów województwa śląskiego, któremu przyznano wsparcie finansowe.

Dbamy o to, aby nasi uczniowie rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Zależy nam, aby zajęcia, w których uczestniczą były atrakcyjne oraz zachęcały do aktywności, kreatywności i samorealizacji. Aby temu sprostać chcemy wyposażyć naszą szkołę w ogródek meteorologiczny oraz robota do nauki programowania mBot. Od wielu lat staramy się umożliwiać naszym uczniom wszechstronne rozwijanie się poprzez stosowanie innowacyjnych technologii. Nowoczesne nauczanie opiera się na doświadczeniu i obserwacji. Zależy nam na rozbudzaniu ciekawości uczniów, zachęcaniu ich do działania i poznawania świata. Stworzenie ogródka meteorologicznego umożliwi przeniesienie zajęć poza salę lekcyjną, stanie się bodźcem do odkrywania otaczającego świata i praw nim rządzących. Uczniowie będą mogli aktywnie uczestniczyć w dokonywaniu pomiarów i analizowaniu danych pogodowych. Dzieci będą miały okazję uczyć się w różnorodny sposób, zdobywając wiedzę również przez Internet. We współczesnym świecie komputer nie zawsze służy do nauki, lecz do zaspokajania innych potrzeb. Naszym celem jest uczynić go również narzędziem do nauki i pracy. Dlatego chcemy doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią nauczanie informatyki i obsługę programów użytkowych. Celowi temu ma służyć zakup robota mBot.

Chcemy podziękować za pomoc finansową Wójtowi Gminy Kochanowice panu Ireneuszowi Czechowi oraz Inspektor Oświaty pani Agnieszce Naporowskiej za pomoc i cenne wskazówki podczas pisania wniosku „Bezpieczna+”.

Szkolnymi koordynatorami programu są pani Alicja Babiuch oraz pan Mariusz Koza.