Galeria zdjęć Pocztu Sztandarowego- zakończenie roku 2016/17

Galeria zdjęć Pocztu Sztandarowego- zakończenie roku 2015/16

Galeria zdjęć Pocztu Sztandarowego- zakończenie roku 2013/14

Galeria zdjęć Pocztu Sztandarowego- zakończenie roku 2014/15


Poczet sztandarowy

Pierwszy poczet został wyłoniony spośród uczniów klas III w trakcie roku szkolnego 2005/2006 i przygotowany do uroczystego reprezentowania szkoły i godnego prezentowania symbolu szkoły. W następnych latach kandydaci do pocztu sztandarowego są wyłaniani spośród uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, którzy po spełnieniu określonych w statucie wymagań, przejmują sztandar od pocztu klasy III podczas uroczystego apelu kończącego rok szkolny. Awangardą pocztą są zawsze uczniowie klas III.
W krótkiej historii sztandaru i jego pocztów do grona awangardy należeli:

rok szkolny 2017/2018

 • chorąży – Piotr Kulisz
 • Ewa Bambynek
 • Aleksandra Gruszczyńska

rok szkolny 2016/2017

 • chorąży – Dawid Schlisyk
 • Zuzanna Maruszczyk
 • Agata Morawiak

rok szkolny 2015/2016

 • chorąży – Mikołaj Pawełczyk
 • Martyna Gołąbek
 • Julia Prandzioch

rok szkolny 2014/2015

 • chorąży – Aleksander Drynda
 • Joanna Nowinska
 • Stefania Wodarz

rok szkolny 2013/2014

 • chorąży – Wojciech Wołowczyk
 • Wiktoria Damek
 • Martyna Korbel

rok szkolny 2012/2013

 • chorąży – Jakub Baszta
 • Agnieszka Mazur
 • Katarzyna Pirzecka

rok szkolny 2011/2012

 • chorąży – Piotr Ledwoń
 • Agata Mikuda
 • Kamila Janicka

rok szkolny 2010/2011

 • chorąży – Kamil Barwicki
 • Anna Poremba
 • Klaudia Wołowczyk

rok szkolny 2009/2010

 • chorąży – Bartłomiej Cogiel
 • Karolina Grabińska
 • Anna Rogacz

rok szkolny 2008/2009

 • chorąży – Mateusz Mazur
 • Monika Kaczuga
 • Sylwia Zakrzewska

rok szkolny 2007/2008

 • chorąży – Patryka Adamek
 • Hanna Puchalska
 • Aneta Maksajda

rok szkolny 2006/2007

 • chorąży – Bartłomiej Karmański
 • Halina Kaczorowska
 • Sandra Mnich

rok szkolny 2005/2006

 • chorąży – Damian Śledziona
 • Katarzyna Kasperek
 • Marzena Kłosek

Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawuje pan Piotr Chmiel

[Rozmiar: 44909 bajtów][Rozmiar: 116058 bajtów][Rozmiar: 50337 bajtów][Rozmiar: 51269 bajtów]

W historii gimnazjum w Kochanowicach dniem niezwykłym, który w sposób wyjątkowy zapisał się w annałach zarówno szkoły, jak i całej gminy jest dzień 03 kwietnia 2006r.
W tym dniu bowiem odbyły się wybitne wydarzenia: przed budynkiem szkoły w odświętnych ubraniach ustawili się uczniowie gimnazjalni, by ze swoimi wychowawcami i nauczycielami w szyku marszowym przejść do pobliskiego kościoła.
Tam, o godz.10.00 ks. Biskup Jan Wieczorek w asyście księdza Stefana Balcarka i kapłanów gminy Kochanowice sprawował uroczystą mszę w intencji młodzieży kochanowickiego gimnazjum oraz o rychłą beatyfikację Jana Pawła II , połączoną z poświęceniem sztandaru gimnazjum.
Na początku mszy dyrektor Lech Budzyński poprosił ks. Biskupa o odprawienie mszy i poświęcenie sztandaru, po czym ksiądz biskup dokonał tej ceremonii. W trakcie kazania przypomniał młodzieży jak bardzo zobowiązujący jest patron, jakiego sobie wybrali.
W trakcie mszy miało również miejsce przekazanie przedstawicielom młodzieży Biblii szkolnej, na którą młodzież gimnazjalna pod kierunkiem katechety, gromadziła środki poprzez zbiórkę makulatury i złomu. Za zebrane pieniądze szkoła w Kochanowicach została wyposażona w 15 egzemplarzy Biblii szkolnej z poszerzoną wersją przypisów, słownika imion i miejsc biblijnych i wprowadzeniem do każdej księgi. Jeden z egzemplarzy ksiądz biskup przed błogosławieństwem w specjalnej ceremonii przekazał młodzieży.
Po mszy dyrektor z pocztami sztandarowymi poprowadzili gości i młodzież do budynku szkoły, gdzie w grupie szczególnych gości miało miejsce drugie ważne wydarzenie: została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa dłuta Andrzeja Grosa, poświęcona Janowi Pawłowi II – patronowi Gimnazjum w Kochanowicach.
Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej dyrektor Zespołu Szkół z pocztami sztandarowymi i towarzyszącymi im gośćmi, zeszli na salę gimnastyczną, gdzie w obecności ks. Biskupa Jana Wieczorka, kapłanów rejonu lublinieckiego, władz oświatowych Delegatury Śląskiego Kuratorium, władz powiatowych i gminnych, przedstawicieli Rady Rodziców i wszystkich zaproszonych gości nastąpiła uroczystość przekazania sztandaru młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach.
Młodzież przyjmując sztandar stała się depozytariuszem nauczania i wartości reprezentowanych przez wybitnego patrona. W uroczystej chwili przyjęcia sztandaru, ucałowali go chorążowie: Damian Śledziona, Patryk Adamek i Bartosz Karmański.
W 1987 roku papież spotykając się z młodzieżą na Westerplatte wypowiedział słowa, które stały się dla ówczesnej młodzieży niezwykle ważne, słowa, które z takim samym zapałem i chęcią działania przyjmuje i dzisiejsza młodzież:

…”Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Obronić dla siebie i dla innych.”

Młodzież naszego gimnazjum świadoma tej powinności jaką w swoich pielgrzymkach do Polski, w nauczaniu, w Światowych Dniach Młodzieży zostawił nam Jan Paweł II chce jej bronić, pielęgnować ją tak dla siebie, jak i dla innych. Z pewnością wielką pomocą dla uczniów gimnazjum imienia Jana Pawła II będzie ten przepiękny sztandar i przed chwilą odsłonięta tablica pamiątkowa.
Wzruszona młodzież swój zachwyt osobą patrona wyraziła w przygotowanym na ten dzień programie. Autorką scenariusza była p. Małgorzata Golenia, prezentację multimedialną poprowadziła p. Anna Osińska, przygotowaniem muzyczno – wokalnym zajęła się p. Joanna Grus – Blacha, a dekoracja była dziełem p. Katarzyny Góral

Niezwykle ciekawy program o Karolu Wojtyle i Janie Pawle II został przedłużony o ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego„Jak Jan Paweł II zmienił oblicze świata?” Konkurs ten, zorganizowany przez p. Katarzynę Góral, zgromadził prace płaskie, półprzestrzenne i przestrzenne uczniów z wielu szkół, a wcześniej zebrane jury dokonało oceny prac zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie i postanowiło przyznać nagrody rozdzielane na obchodzonej uroczystości.

Wręczanie nagród było przeplatane nagrodzonymi recytacjami w zorganizowanym przez Piotra ChmielaRejonowym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły i Jana Pawła II, który poprzedził obchody z dnia 03.04.2006r.

Na zakończenie prowadzący uroczystość – autor tych słów, poprosił przedstawiciela młodzieży – Eliasza Nowakowskiego o kluczowe słowo wieńczące doniosłe obchody. Następnie wszyscy zostali poproszeni na poczęstunek, przy którym długo jeszcze dyskutowano o wydarzeniach tego dnia.

LISTA GOŚCI UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA SZTANDARU I ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ:

– Jego Ekscelencja ks. Biskup Jana Wieczorek z księżmi dziekanami Franciszkiem Balionem i Antonim Zającem, ks. Prob. Stefan Balcarek i kapłani gminy Kochanowice
– Posłowie:
 • Lucjan Karasiewicz,
 • Edward Maniura,
 • Andrzej Grzesik
– Senator: – Czesław Ryszke
– Starosta powiatu lublinieckiego: – Joachim Smyła
– Wójt gminy Kochanowice:- Ireneusz Czech
z przewodniczącym Rady Gminy i radnymi
– Władze oświatowe w osobie kuratora oświaty województwa śląskiego pan Zawraczyński,- Dyrektor częstochowskiej delegatury kuratorium Wanda Życińska z wizytator – panią Alicją Janowską,
– Inspektor oświaty gminy Kochanowice – pani Halina Obrzud,
– Dyrektorzy szkół:
 • Bogusław Hrycyk,
 • Bogusław Mandrysz,
 • Marek Żyłka,
 • Rafał Dziwis
 • Dariusz Przyłas,
– Dyrektorzy jednostek gminnych:
 • Zdzisława Sałacińska,
 • Teresa Andryszczak,
 • Krystyna Anioł,
 • Małgorzata Derkowska,
 • Maria Hadzik.
– Pani Maria Doleżych – przewodnicząca komisji sędziowskiej Rejonowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i Jana Pawła II,
– Nauczyciele i uczniowie – laureaci ogłoszonych przez kochanowickie gimnazjum konkursów plastycznych i recytatorskich,
– Przedstawiciel Rady Rodziców – Waleria Pyras,
– Emerytowani nauczyciele i obsługa kochanowickiej szkoły,
– Sołtysi gminy Kochanowice,
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu pod dyrekcją Tomasza Dulskiego,
– Chór gminny pod batutą Stefanii Bieli,
– Sponsorzy i wszyscy, dla których imię Jana Pawła II jest drogie i ważne

Opracował i uroczystość prowadził:
Piotr Chmiel